Tag: دوره مشروطه

گزارشی از نمایشگاه‌های راه اندازی شده در چهار دهه ابتدای سده چهاردهم

گزارشی از نمایشگاه‌های راه اندازی شده در ۴ دهه ابتدای سده چهاردهم هجری شمسی براساس بازنمایی اخبار آن در روزنامه اطلاعات نمایشگاه، از جمله پدیده‌های مدرنی بود که…

خشونت سیاسی و تأثیر آن بر حضور زنان در صحنۀ تئاتر

خشونت سیاسی و تأثیر آن بر حضور زنان در صحنۀ تئاتر و شخصیت‌های زنانه درام‌های عصر مشروطه تطبیق دونسخه از نمایشنامۀ «انوشیروان عادل و مزدک» نوشتۀ گرگور یقیکیان…