Tag: دوره پهلوی

گزارشی از نمایشگاه‌های راه اندازی شده در چهار دهه ابتدای سده چهاردهم

گزارشی از نمایشگاه‌های راه اندازی شده در ۴ دهه ابتدای سده چهاردهم هجری شمسی براساس بازنمایی اخبار آن در روزنامه اطلاعات نمایشگاه، از جمله پدیده‌های مدرنی بود که…