Tag: دکارت

یادداشت‌های پایان قرن (۲۱)

زهره روحی , October 27th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی (ادامه از قبل) دکارت برای پیروزی آزادی این عقل ذهنی نه تنها جدایی کامل بین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۰)

زهره روحی , October 13th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی آلن تورن یکی از این متفکران نقاد مدرنیته‌ است. منتقد مدرنیته‌ای که با جنبش‌های اجتماعی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ