Tag: دیلمان

در ستایش در هم‌آمیختگی هنری

ناصر فکوهی , August 16th, 2021


محسن حجاریان، موسیقی‌شناس برجسته ایرانی در مطلبی با عنوان:«سرنوشت نقد موسیقی ایرانی» به خاطراتی از دوران انقلاب اشاره می‌کند و با تمثیل جذابی که از تقلیل‌گرایی در ذهنیت‌ها…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مافیای دانش و دانشگاه

ناصر فکوهی , April 14th, 2021


مافیای دانش و دانشگاه: نگاهی به رابطه علم و قدرت در کشورهای توسعه یافته و در ایران از جمله مواردی که می‌‌توان به سرعت در مقاله‌ای درباره «مافیا»…


→انسان‌شناسی و فرهنگ