Tag: دین و موسیقی

زنان موسیقیِ صدر مسیحیت و قرون وسطی(۲)

شهاب جعفری , May 24th, 2021


زندگی در یکی از صومعه‌های بندیکتی قرن دوازدهم[۱] با شکل‌گیری فرقۀ بندیکت قدیس و تدوین سایر قواعدی که ساعات روز را به‌صورت رسمی بین کار و عبادت الهی تقسیم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ