Tag: دیوان حافظ

فرایند شکل گیری تفأل با نگرشی به فال زدن به دیوان اشعار حافظ

این مقاله در ویژه‌نامه نوروز ۱۳۹۶ انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر و اکنون در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱  بازنشر می‌شود. روش های پیش بینی سرنوشت و واقعه هایی…