Tag: دیپلماسی

انتشار کتاب «بحرین؛ یادی از آن استان آشنای گم‌شده»

روابط عمومی , October 31st, 2020


موسسه آبی پارسی، با نویسندگی فریدون زندفرد کتاب «بحرین؛ یادی از آن استان آشنای گم‌شده» را منتشر کرده است. در پشت جلد کتاب آمده است: «زنده‌یاد دکتر فریدون…


→انسان‌شناسی و فرهنگ