Tag: رستم

بررسی تطبیقی شخصیت آشیل-اسفندیار و رستم-هکتور در ایلیاد و شاهنامه

این مطلب در خرداد ۱۳۸۸ منتشر و اکنون در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ بازنشر می‌شود. دو همتای آشیل و هکتور، یعنی اسفندیار و رستم در حماسهء بزرگ منظوم…