Tag: رمضان

روایت مردم‌نگارانه تاثیر کرونا بر زیست شبانه شهری در تهران

رامین بیات , February 27th, 2021


روایت مردم‌نگارانه تاثیر کرونا بر زیست شبانه شهری در تهران- ماه رمضان از افطار تا سحر امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان زیست شبانه جایگاه ویژه‌ای دارد،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ