Tag: روابط جنسیتی

انسان‌شناسی عشق و عواطف

ناصر فکوهی , September 20th, 2020


نخستین تفاوتی که میان رویکرد روان‌شناختی و انسان‌شناختی نسبت به عشق وجود دارد، تمرکز رویکرد نخست، اغلب (به ویژه در رویکردروانکاوانه) بر روابط جنسی است، در حالی که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ