Tag: روانکاوی نویسندگان

ممنون از نوشته‌ات!

دکتر اروین یالوم استاد بازنشسته‌ی روانپزشکی دانشگاه استنفورد، گروه درمانگر، روان‌درمانگر اگزیستانسیال و نویسنده‌ی پرآوازه در آمریکا و در سطح جهان است. ویژگی خاص او در به‌کار بردن…