Tag: روانکاوی

یادداشت‌های پایان قرن (قسمت ۵۰)

فصل پنجم: روانکاوی فروید مبانی فراروانشناسی فروید در تابلوهای زنجیره‌ای مونه (ادامه از قبل) در نقاشی‌های زنجیره‌ایِ سردر کلیسای جامع روئن، اگر قرار باشد که از شرائط متفاوت…

یادداشت‌های پایان قرن (قسمت ۴۹)

فصل پنجم: روانکاوی فروید مبانی فراروانشناسی فروید در تابلوهای زنجیره‌ای مونه (ادامه از قبل): خلاقیت بوتبی در هرچه بیشتر پروراندن «میدان وضعی» از نیچه نیز غافل نمی‌ماند: «هرچیزی…

قدرت نمادین، توهم و احساسات در جامعه‌شناسیِ پیر بوردیو (بخش دوم)

توهم، سلطه میدانی و نمادین: تشابه با احساسات مفهوم توهم به‌رغم ارتباط آشکارش، منشأ متأخری در آثار بوردیو دارد و موضوعی است که نویسنده در طول زمان به‌طور…

یادداشت‌های پایان قرن (قسمت ۴۸)

فصل پنجم: روانکاوی فروید مبانی فراروانشناسی فروید در تابلوهای زنجیره‌ای مونه (ادامه از قبل): اما برای آنکه شیء محسوس از توانایی ثبت موجودیت نامحسوس‌تر محیط برخوردار باشد، حتماً…

قدرت نمادین، توهم و احساسات در جامعه‌شناسیِ پیر بوردیو (بخش اول)

برگردان: فاطمه محمدزاده چکیده: بوردیو آثار خاصی دربارۀ احساسات و عواطف ارائه نکرده است؛ با وجود این، همان‌طور که انتظار داریم نشان دهیم، بُعد عاطفی بخشی جدایی‌ناپذیر از…

یادداشت‌های پایان قرن (قسمت ۴۷)

فصل پنجم: روانکاوی فروید مبانی فراروانشناسی فروید در تابلوهای زنجیره‌ای مونه: ریچارد بوتبی آرام و به‌تدریج نظریات لاکان را به روانکاوی فروید پیوند می‌زند تا نقاط مشترکی را…

ممنون از نوشته‌ات!

دکتر اروین یالوم استاد بازنشسته‌ی روانپزشکی دانشگاه استنفورد، گروه درمانگر، روان‌درمانگر اگزیستانسیال و نویسنده‌ی پرآوازه در آمریکا و در سطح جهان است. ویژگی خاص او در به‌کار بردن…

چرا درونگراها می‌توانند در جمع بهتر سخنرانی کنند؟

نیل گوردون برگردان آذر اصغریان چرا درونگراها می‌توانند در جمع بهتر سخنرانی کنند؟ این را خودشان نگفتند بلکه از عکس‌العمل مخاطبان معلوم است. یکبار به پادکستی گوش می‌کردم…