Tag: روایت تاریخی

تن‌بارگی به مثابه هنجار بازتولید قدرت

ناصر فکوهی , June 30th, 2020


مطالعات مردم‌نگاری قرن بیستم تمام جوامع انسانی موجود را زیر پوشش خود قرار داده‌اند. افزون بر این مطالعات، پژوهش‌های باستان‌شناسی انسان‌شناختی، باستان‌شناسی، رفتار‌شناسی جانوری و شاخه‌های مرتبط در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ