Tag: روایت مرگ

مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , May 15th, 2021


نه. همین‌جاست. خودم یادم هست. یک روز دو روز که نیست. درخت وسط. آن یکی را گذاشته برای من. بلنده را  هم برای عبدالله. می‌گویند نرو. توی این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ