Currently browsing tag

روش

مصاحبه پژوهشی

نویسنده: بیل گیلهام، مترجم: محمود عبدالله‌زاده، ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی، سال چاپ: ۱۳۸۵ چاپ اول همانطور که نویسنده این کتاب نیز بیان کرده است، …


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سعادت تا ابد

درگذشت اندیشمند و بزرگمرد زبان و ادب ایران اسماعیل سعادت (۱۳۰۴-۱۳۹۹) روز دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ایران یکی از ارزشمندترین اندیشمندان و …


→انسان‌شناسی و فرهنگ