Tag: رویکردهای فاشیستی

نقش زنان در گفتمان قومیت‌ها

ناصر فکوهی , June 21st, 2020


نقش زنان در گفتمان قومیت‌ها برای صلح و انسجام ملی در شرایط یک جهان بحرانی، صلح و آرامش اجتماعی مهم‌ترین امتیازاتی هستند که یک جامعه می‌تواند از آن‌ها…


→انسان‌شناسی و فرهنگ