Tag: زبان شناس

دیر بماناد و شاد

وب گاه , June 21st, 2021


محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا باطنی، استادِ یگانه زبانشناسی دانشگاهِ تهران، در جهتِ پایه‌گذاری و گسترش دانش زبانشناسی در ایران،‌ بیش از هر کسِ دیگری نقش داشته است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

باطنِ محمدرضا باطنی، مردی فراتر از عهد خود

وب گاه , June 14th, 2021


 عبدالرحمن نجل رحیم ـ مغزپژوه راستش تا حدود بیست سال پیش از آن روز من نمی‌دانستم محمد رضا باطنی کیست. نمی‌دانستم که بیست سال پیش، «محمد رضا باطنی»…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

آزادگی استاد باطنی

وب گاه , June 7th, 2021


ایرج پارسی‌نژاد ادای دین به استاد محمدرضا باطنی سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم   محمدرضا باطنی نمونه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

پدیده‌ای به نام دکتر باطنی

وب گاه , May 31st, 2021


کورش صفوی   اگر روزی زیست‌شناسان کشف کنند، برنامه‌ریزیِ خاصی در کروموزوم انسان، سبب می‌شود بعضی‌ها «معلم» شوند، من اصلا تعجب نخواهم کرد. اجازه دهید پیش از این‌که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

خاطراتی از دکتر محمدرضا باطنی

وب گاه , May 24th, 2021


نویسنده: سیمین کریمی، استاد زبانشناسی دانشگاه آریزونا   در مصاحبه‌ای در مورد ماهیت و اهمیت آموزش و تدریس، نوام چامسکی، زبانشناس سرشناس دانشگاه‌های MIT و Arizona چنین اظهار…


→انسان‌شناسی و فرهنگ