Tag: زنان و موسیقی

زنان موسیقی صدر مسیحیت و قرون وسطی (قسمت پایانی)

شهاب جعفری , May 31st, 2021


  سه زن تروبادور[۱] در قلمرو سکولار، آثار بیش از بیست زن تروبادور[۲]، که متعلق به جنوب فرانسه و قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هستند، به جا مانده…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زنان موسیقیِ صدر مسیحیت و قرون وسطی(۲)

شهاب جعفری , May 24th, 2021


زندگی در یکی از صومعه‌های بندیکتی قرن دوازدهم[۱] با شکل‌گیری فرقۀ بندیکت قدیس و تدوین سایر قواعدی که ساعات روز را به‌صورت رسمی بین کار و عبادت الهی تقسیم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ