Tag: زندگی دانشجویی

شهر و زندگی دانشجویی؛ مصاحبه با دو دانشجو در دو شهر متفاوت

زینب رضازاده , January 30th, 2021


یکی از مسائلی که از دیرباز در زندگی افراد جویای تحصیل و به معنای دقیق‌تر، “دانشجویان” وجود داشته ترک خانواده و زندگی مستقل در شهر محل تحصیلشان است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ