Currently browsing tag

زندگی روزمره

نان

نان: اسم عام برای نماد غذای اصلی و بن‌مایه خوراک در سفره‌آرایی تقریبا تمام سفره‌های ایرانی اعم از سفره‌ی خوراک روزانه و …


→انسان‌شناسی و فرهنگ