Tag: زیبایی شناسی مدرن

دو لوکوربوزیه؛ از پرومِتِـئوس تا اورفئوس

آرش بصیرت , November 10th, 2020


دو لوکوربوزیه؛ از باستان شناسی اینده تا باستان شناسی خود، از پرومِتِـئوس تا اورفئوس برایند تمام این گزاره ارایی ها بر خلاف شبهات پیش امده بیانی پیچیده اما…


→انسان‌شناسی و فرهنگ