Tag: زیرگذر ولیعصر

ابهام نشانه‌شناختی و تأثیر آن بر خوانایی فضای کلانشهری

ناصر فکوهی و زهره دودانگه مطالعه موردی: زیرگذر چهارراه ولیعصر در شهر تهران کلانشهر پیچیده‌ترین و بزرگترین سکونتگاه انسانی است و فضای کلانشهری به سبب تراکم انسانی بالا و…