Tag: ساختارهای زبانی

چرا زبان در انسان‌شناسی شناختی اهمیت دارد؟

لیلا اردبیلی , April 14th, 2021


برگرفته از کتاب گزیده مباحث انسان شناسی شناختی(جانا تراجتلوا؛ ترجمه لیلا اردبیلی، انتشارات علمی و فرهنگی؛ تهران ۱۳۹۵) ویژگی منحصر به‌فرد انسان زبان اوست- نظام نشانه‌ها(به‌صورت صوتی و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ