Tag: ساختار شکنی

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۴)

زهره روحی , October 13th, 2020


و اما در خصوص امری دیگر هم شاید بشود در وهله ی اول بین دیدگاه بوردیو و آلتوسر ، خویشاوندی هایی دید ؛ اما زمانی که خوب به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۱)

زهره روحی , September 22nd, 2020


قبل از هر چیز لازم است از زحمات ناصر فکوهی ، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران به خاطر تألیف و ترجمه کتاب «بوردیو و میدان دانشگاهی (دانش و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ