Tag: سالنهای تئاتر

سینما و تئاتر در دو دهه ابتدایی سده چهاردهم هجری شمسی

, September 22nd, 2021


گزارش توصیفی از اخبار مرتبط با سینما و تئاتر در دو دهه ابتدایی سده چهاردهم هجری شمسی (پادشاهی رضا پهلوی) از ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۹ در این گزارش، به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ