Tag: سبک زندگی

مروری بر مبانی نظری سبک زندگی از منظر جامعه‌شناختی

توضیح عکس: فیلم مادر اثر علی حاتمی (۱۳۶۸) مقدمه اصطلاح  سبک زندگی (lifestyle)در ادبیات جامعه‌شناسی مفهوم تازه‌ای نیست ولی طی یکی دو قرن گذشته از نظر معنایی و…