Tag: سفرنامه ها

زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران در گفتگو با ایران شناسان

, August 19th, 2020


ایران­شناسی، بیش و پیش از آنکه دانشی باشد، مجموعه ­ای است از دانشها. اگر تعریف ادوارد سعید را از شرق­شناس به مثابه کسی که درباره یک یا چند…


→انسان‌شناسی و فرهنگ