Tag: سلبریتی

تلویزیون واقع‌نما؛ فرصت سازی یا فرصت سوزی؟ (۲)

فرآیند سلبریتی سازی به‌واسطه تلویزیون واقع‌نما را می‌توان نوعی شبه رویداد[۱] درنظرگرفت. این رویدادها، رویدادهایی هستند که به‌طور طبیعی اتفاق نمی‌افتند، بلکه برنامه‌ریزی ‌شده‌اند. تلویزیون واقع‌نما یکی…