Tag: سلیبریتی

فراسوی تاریخ سلبریتی: به‌سوی تحکیم مطالعات شهرت (۴)

آدریان دی. وسولوسکی-مؤسسه انسان‌شناسی ماکس پلانک برگردان: فردین علیخواه اشکال و محتواهای شهرت بگذارید یک‌بار دیگر مجاورت سلبریتی و شکوهِ موردنظر لیلتی را در نظر بگیریم. به خاطر…

فراسوی تاریخ سلبریتی: به‌سوی تحکیم مطالعات شهرت (۳)

آدریان دی. وسولوسکی-مؤسسه انسان‌شناسی ماکس پلانک، برگردان: فردین علیخواه چه چیزی در شهرت وجود دارد؟  بنا نهادن  مبنای سلبریتی در شهرت اغلب شکلی استعاری دارد، اما به‌عنوان یک…

فراسوی تاریخ سلبریتی: به سوی تحکیم مطالعات شهرت(۱)

آدریان دی. وسولوسکی-مؤسسه انسان‌شناسی ماکس پلانک برگردان: فردین علیخواه سلبریتی محصول مدرنیته متأخر است. ریشه های تاریخی آن را می توان در دهه ۱۹۲۰ و در ظهور رسانه…

میکرو‌سلبریتی و خودِ برند‌شده(۲)

ترزا سنف-دانشگاه مک‌کوآری برگردان: فردین علیخواه از ستاره‌های خرده‌فرهنگ تا کردارهای میکروسلبریتی برای برخی از خوانندگان، هر آنچه در بالا گفته شد به نظر می‌رسد که بر منطق…

میکرو‌سلبریتی و خودِ برند‌شده(۱)

ترزا سنف-دانشگاه مک‌کوآری، برگردان فردین علیخواه مقدمه: بحران هویت کوبنا مرسر[۱] می‌نویسد:«هویت تنها زمانی مسئله می‌شود که در بحران باشد، وقتی که تردید و عدم‌قطعیت جای چیزی را می‌گیرد…