Tag: سوشیانت

گویش‌های محلی و سوشیانت ادبیات کلاسیک: یک تیر و سه نشان

, January 16th, 2021


 چکیده این جستار نخست به طرح دو سوال کلیدی‌ای که گویش های محلی با آن مواجهند و باید از پسِ چالش انها برایند می پردازد. یکی اهمیت و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ