Tag: سیاست فرهنگی

«حق بر شهر» واقعاً موجود در ایران

, October 24th, 2020


«حق بر شهر» واقعاً موجود در ایران: مطالبه مردمی یا ابزارِ بازتولید نظم موجود شاید زمانی‌که هانری لفور مفهوم «حق بر شهر» را صورت‌بندی می‌کرد، گمان نمی‌کرد که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ