Tag: شبکه های اجتماعی

دکمه قطع صدا را بزنید!

, September 29th, 2020


دکمه قطع صدا را بزنید: چرا همه سعی در خاموش کردن دنیای خارج دارند؟ [۱] ریچارد گودوین برگردان آذر اصغریان دکمه‌ی قطع صدا در سال ۱۹۵۶ توسط رابرت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ما، ضد مدرن‌ها و اینستاگرام

ناصر فکوهی , September 23rd, 2020


از میان نوآوری‌هایی که در طول سی سال گذشته هر یک به نوبه خود یک انقلاب بزرگ فناورانه به حساب می‌آیند، شاید هیچ‌کدام بیشتر از اینستاگرام در هر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اتنوگرافی قبیله اینستاگرام

سحر عارف , May 12th, 2020


بارت چطور بدون کرونا و اینستاگرام و استوری فهمید که «از هر دالی می‌توان به بی‌نهایت مدلول رسید»؟ وسط این دل‌آشوبه‌ بزرگی که لابد جهان را به دو…


→انسان‌شناسی و فرهنگ