Tag: شبکه های مجازی

زندگی در عصر شبکه‌های اجتماعی مجازی

فائزه بهلول , November 17th, 2021


با شروع قرن بیست و یکم و گسترش اینترنت در کامپیوترهای خانگی و پیدایش موبایل و وسایلی شبیه به آن مانند تبلت، زندگی اجتماعی در جوامع انسانی به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اینستاگرام؛ فرهنگ‌های تصویری رسانه‌های اجتماعی

, June 13th, 2020


اینستاگرام در قلب فرهنگ دیجیتال قرار دارد و از زمانی که در سال ۲۰۱۰ راه اندازی شد، سلفی ها، فیلترها، قاب های مربعی را جزء جدای ناپذیر زندگی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ