Tag: شعر آمریکا

از آتشِ دل، لوییز گلِک: برندهٔ نوبل ادبیات در سال ۲۰۲۰

وب گاه , June 19th, 2021


سهیلا صارمی   احساسات: آه! در من‌اند آنها، فرمان می‌رانند بر من سَروری دارم در آسمان‌ها، نامش آفتاب که به سویش آغوش می‌گشایم تا بنمایم او را آتشِ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ