Tag: شهادت،

شهادت و قربانی‌ در اسلام(۲)

هاجر قربانی , July 4th, 2021


ایده‌ی شهادت و شهادتِ ایده‌آل که نشات‌گرفته از اعتماد به باورهای فرد است در بیشترِ ادیان به عنوان مظهری از وفاداری و سرسپردگی به خداوند درنظر گرفته می‌شود….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

شهادت و قربانی‌ در اسلام (۱)

هاجر قربانی , June 27th, 2021


بسترهای الهیاتی، سیاسی و اجتماعی از مرگ تا شهادت مرگ از پدیده‌هایی است که می‌توان برای آن گونه‌های مختلفی را در نظر گرفت. بخشی از این گونه‌ها در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ