Tag: شهرنشینی

تاریخ شهر: فرایند شهرنشینی کنونی

چارلز ل. ردمن، ترجمۀ زهره دودانگه همچنان‌که افراد بیشتری، در فرایندی به نام شهرگرایی، در شهرها جمع می‌شوند، دولت با گزینه‌هایی دربارۀ این موضوع روبه‌رو می‌شود که چگونه…

گزارش جلسۀ یازدهم پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ: چشم‌اندازهای محیط‌‌زیست در سال‌های آینده

جلسۀ یازدهم پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ با عنوان «چشم‌اندازهای محیط‌‌زیست در سال‌های آینده» روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ با حضور محمد درویش (پژوهشگر و کنشگر محیط‌‌زیست) به…