Tag: شهرهای ایران

کتاب بازخوانی شهر: حکمرانی شهری

وب گاه , September 19th, 2022


بازخونی شهر: حکمرانی شهری، به کوشش پوریا جهانشاد، انتشارات روزبهان مقدمه پوریا جانشهاد بر کتاب از همان روزهایی که تهرانِ صفوی مسیر حرکت از روستا به شهر را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

توصیفی مختصر از شهر کرج

, May 1st, 2021


 مقدمه هنگامی که نام شهر کرج از ذهنمان عبور می کند با کلیشه هایی که همواره در عرف جامعه وجود دارد همسو می شویم، برای مثال اتوبان تهران…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از شهر تا فرهنگ

ناصر فکوهی , September 13th, 2020


سخن گفتن از «فرهنگ» در همۀ ابعاد، در همۀ موارد و همۀ بهانه ‏ها، از فرط تکرار، امروز در زبان ما به امری آشنا و گاه حتی آزاردهنده…


→انسان‌شناسی و فرهنگ