Tag: شهرهای هندوستان

سفرنامه جنوب هند (۳۱)

نسیم کمپانی , September 8th, 2021


روز نهم در قلعه کوچی امروز احساس کردم واقعا احتیاج به ماساژ یا به قول هندی ها مالش دارم پس ترجیح دادم هیچ چیزی نخورم و شکمم کاملا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ