Tag: شهر آینده

شهرهای خیالی آینده

فائزه بهلول , June 27th, 2021


در دنیاهای تخیلی ساخته شده به دست انسان ها، شهر همواره یکی از موضوعات مورد توجه بوده است. حتما تا به حال برایتان پیش آمده که در فیلم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ