Tag: شهر عمودی

بوطیقای شهر (۱۰۶)

ناصر فکوهی , May 8th, 2021


پیر سانسو، برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه وقتی ما در میان بناهای نزدیک به هم قدم می‌زنیم، نگاهمان بر سنگ‌ها بازمی‌ماند و از یاد می‌بریم که زمین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یوتوپیایی در آسمان؛ تاریخ نگاری مختصر شهر فشرده و عمودی

آرش بصیرت , January 27th, 2021


به بهانه ساخت شهر عمودی رم کولهاس در رتردام مسئله فشردگی و رشد عمودی، در بلندای تاریخ، همیشه مشغله معماران و شهرسازان بوده است، برج بابل تبلور فیزیکی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ