Tag: شهر و معماری

آستانگی؛ عکس‌هایی از تراس‌های خانه‌های ایرانی در دوران قرنطینه

تهیه و تنظیم: ریحانه شهبازی «اتاقی به آستانه‌ی خود می‌رسید…» سهراب سپهری شهرنشینی با خود مسائل و اقتضائاتی را به همراه دارد که یکی از آن‌ها، تغییر فضاهای…

در ستایش فرم؟ یا نقدی انسان‌شناختی بر کارکردگرایی ساخت ِ فضا/ زمان

در برابر سه گانه مشهور ویتریوس، یعنی مفید بودن (utilitas) ، زیبایی (venustas) و استحکام (firmitas) که پایه‌های اساسی معماری کلاسیک را در طول چند‌هزاره می‌ساختند و این…