Tag: شهر پارسیان

گفتگوی شفاهی پیرامون گذشته تاریخی شهرستان پارسیان

عبداله قاسمی , April 12th, 2021


شهرستان پارسیان، با بیش پنجاه هزار نفر جمعیت در غربی ترین نقطه استان هرمزگان قرار گرفته است. نام قدیم این شهرستان گاوبندی بوده است. در سال ۱۳۸۶ در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ