Tag: شهر

شهر به‌مثابه خانه: زندگی روزمره در فضای شهری

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بودن در فضای میان ساختمان‌ها، پیاده‌محوری و حضورپذیری فضای شهری برای انجام فعالیت‌های روزمره، خاطره‌مندی شهر برای شهروندان است. افراد با حضور در شهر،…

آیا جهانِ بدون مرز، جهانی آرمانشهری است؟

آنان که حرکت نمی‌کنند متوجه زنجیرهایشان نمی‌شوند. رُزا لوکزمبورگ شهرام خسروی برگردان شادمان اردلان آرمان‌شهر/ رویای شبانه آرمان‌شهر آینده‌ای خیالی است؛ سرشار از امنیت و عدالت. آرمان‌شهر، تمنایی…