Tag: شوخی

جامعه‌شناسی شوخی

امید ممتاز , October 16th, 2021


۱-مقدمه شوخی[۱] اساسا یک پدیده اجتماعی[۲] است. لطیفه­ها[۳] و دیگر پاره­گفتارهای[۴] فکاهی، شکلی از ارتباط هستند که معمولا در تعاملات اجتماعی[۵] به اشتراک گذاشته می­شوند. این پاره­گفتارهای فکاهی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ