Tag: صمد بهرنگی

«خواب و رویا» در قصه‌های صمد بهرنگی

زهره روحی , November 26th, 2022


این نوشته در آبان ماه ۱۳۹۶ در همین وبگاه منتشر و اکنون در ۵ آذرماه ۱۴۰۱ بازنشر می‌شود. در دورانی که هنوز از جنبش های چریکی خبری نبود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ