Tag: صنایع روستایی

روستای «امزاجرد» و نقش زنان در اقتصاد این روستا

وب گاه , June 21st, 2021


انسیه ابراهیمی مقدمه: در توابع شهرستان همدان (با فاصله ی پنج کیلومتری) روستایی وجود دارد به نام امزاجرد. نام محلی و کهن این روستا، مزداگرد است، مزدا به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ