Tag: صنعتی شدن

کتابخانه انسان شناسی (۶)

ناصر فکوهی , August 9th, 2020


شرایط طبقه کارگر در انگلستان (۱۸۴۵) فردریش انگلس اگر مهم ترین کتاب در تاریخ شکل گیری اندیشه های کمونیستی قرن نوزدهم و ارایه نقشه راه برای تشکیل دولت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ