Tag: طالبان

هزار خورشید تابان: زندگی در پس برقع

فاطمه آقامیری , April 30th, 2022


معرفی داستان سینما چه از بُعد صنعت و چه از بُعد هنر اعجوبه‌ای است از ترکیب تصویر و صدا و بازیگری و موسیقی و با همۀ قدرتی که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تاریخ: ناکار آمدی تجربه

محسن حجاریان , August 23rd, 2021


بارها شنیده  و خوانده ایم که گفته اند و نوشته اند که: باید از تجربه تاریخ عبرت گرفت و درس آموخت؛ یا حافظه تاریخی فلان ملت از تاریخ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ