Tag: طبیعت انسانی

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۲۴)

زهره روحی , January 27th, 2021


خوشبختی ساده جهان اجتماعی، در برابر بهشتِ عالم آخرت اما مخاطب هشیارِ قرن حاضر (بیست و یک) که از هر نوع «تمایزطلبی‌ِ» سرکوبگر، خسته و دلزده است، بی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ