Tag: طبیعت و فرهنگ

عکس فوری(۲۶۰):خوی، باز هم فاجعه، باز هم بی‌کفایتی

​قصه پُرغصه زلزله‌های ایران زمین پایانی ندارد. در کشوری که همه متخصصان و حتی مردم کوچه و خیابان می‌دانند هر لحظه در هرگوشه‌ای از آن می‌تواند زلزله‌ای ویرانگر،…

انسان‌شناسی بدن (۲)

تصویر: تندیس بازگشت به فرد ساخته چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی. از کاغذ دست‌ساز- ۲۰۲۰ انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور خاستگاه انسان‌شناسی بدن…

انسان‌شناسی بدن (۱)

تصویر: نصب تندیسی از چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور  هدف این مقاله معرفی مفهوم «انسان‌شناسی بدن»است. نویسندگان مطالعه…

انسان‌شناسی پرسپکتیوال و روش ابهام کنترل‌شده (۳)

ادواردو ویوریوس دی‌کاسترو برگردان: محمد صادق شادمانی بیرون بودن[۱] ابهام یک خطا نیست- متألهین اسپانیایی، بومیان پرتوریکو، جنگ‌جویان هاوایی، دریانوردان بریتانیایی؛ تمام آن‌ها نمی‌توانستند تماماً بر خطا…

انسان شناسی پرسپکتیوال و روش ابهام کنترل شده(۲)

ادواردو ویوریوس دی‌کاسترو برگردان محمد صادق شادمانی بدن‌ها و روح‌ها یکی از نقاط آغازین تحلیل من از پرسپکتیویسم که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد قصه‌ای بود که لوی-استروس…

نگاهی به کتاب «انسان و حیوان: مردم‌شناسی انسان و حیوانات اهلی»

انسان و حیوان: مردم‌شناسی انسان و حیوانات اهلی نوشته ژان پیر دیگار، ترجمه اصغر کریمی   چه نسبتی میان زندگی ما آدمها و حیوانات و گیاهان پیرامون ما…

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۹)

۱-۵-۲ پیشینه تحقیقات داخلی در حوزه هویت جنسیتی و فضای شهری از میان مطالعات ایرانی اثر نجم آبادی در حوزه تاریخ اجتماعی ایران در دوره ی قاجار و معاصر با…